Tietosuojaseloste

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Domainpiste.fi
Osoite: PL 23, 70101 Kuopio
Y-tunnus: 2170110-5
Sähköpostiosoite: myynti(at)domainpiste.fi
Puhelin: 040 719 9935

2. Rekisterin nimi

Domainpiste.fi osto- ja myyntipalvelun asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Domainpiste.fi -palvelun ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja käytetään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitoon, laskutukseen ja tavoitettavuuteen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää palvelun kehittämiseen, raportointiin ja analysointiin. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppaneiden markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Asiakasrekisterin henkilötietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolien suoramarkkinointitarkoitukseen. 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

- Etu- ja sukunimet

- Yritys

- Y-tunnus

- Osoitetiedot

- Puhelinnumero

- Sähköpostiosoite

- Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja kerätään:

- Asiakkaalta itseltään

- Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa

6. Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle vain niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja tekniset ratkaisut sitä vaativat. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojaus

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisäänkirjautumiset. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma, henkilökohtainen käyttöoikeustaso, mikä varmennetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Koko henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Käyttäjärekisteriin ei sisälly manuaalista aineistoa. 

8. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkinointi- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää osoitteeseen:

Domainpiste.fi/Lakipalvelut
PL 23
70101 Kuopio

9. Tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja tietojen säilytysaika

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut, itseään koskevat tiedot. 

Henkilötiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen taikka rekisterinpitäjälle lain, asetuksen taikka muun viranomaislähteen määräämän velvoitteen täyttämiseksi.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. 

Tarkastus- ja tietojenkorjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Domainpiste.fi/Lakipalvelut 21701105
PL 23
70101 Kuopio